top of page

Wat is een klant ?

 

Een klant is de belangrijkste persoon in ons bedrijf,
Onverschillig of hij persoonlijk aanwezig is,
schrijft of telefoneert;
Hangt niet af van ons,
maar wij van hem;
Vormt geen onderbreking van ons werk,
Maar de zin en het doel ervan;
Is geen buitenstaander,
maar een levend deel van onze zaak.
Wij bewijzen hem geen dienst,
Wanneer wij aan zijn verlangens voldoen.
Hij bewijst ons een dienst,
Wanneer hij ons de gelegenheid geeft dit te doen;
Is geen dorre statistiek,
maar een mens van vlees en bloed,
Die zijn vooroordelen en zijn vergissingen kan hebben;
Is niet iemand,
met wie men een twistgesprek houdt,
Of zijn intellect meet.
Er is geen mens,
die ooit een debat
met een klant gewonnen heeft;
Is iemand,
die ons zijn wensen voorlegt.
Het is onze taak deze wensen zowel voor hem als voor ons,
winstgevend uit te voeren.

bottom of page