top of page
Estafette Wedstrijd

Op zaterdagavond is er de unieke estafettewedstrijd.
Een kwartet trimmers zal met elkaar één hond trimmen.
Op gezette tijden zullen zij 'de kam doorgeven' aan hun groepsgenoten.
In de wandelgangen wordt al gesproken over tactieken en de teams krijgen vorm.
Om allemaal op de been te blijven is het mogelijk  's avonds aan een buffet deel te nemen.

Verder informatie over ons avond programma en het buffet vind u onder het kopje avond programma. 
 

Regulations Estafette Around the Clock Saturday night, March 30 2019.


- The Estafette group consists of a group of 4 groomers

- This may be experienced and inexperienced groomers mixed up
- Each group determines together in which order it will start. This will be announced to the competition management before the start of the race.
- The groomer that starts gives the comb over to the next groomer after the time has passed. The entire race can only be worked with this comb.
- During the match, you can speak to each other.
- The last person who starts may ask a team members if there is a topknot on the poodle to hold the dog.
- After the game is finished, the entire team presents the dog to the jury.


- The jury consists of 3 people at the start of the first candidate starts judging the 1st jury. After the lapse of time, the paper will be handed over to the 2nd jury member at the second round. At the third round the paper is handed over to the 3rd jury member. In the final round, all jurors will judge together. During the individual judging, the other two jurors are not present.


- The prize is based on the cooperation of the group, the end result of the model, the presentation of the entire team.
- It is permitted to use hairspray and chalk but in moderation
- It is not allowed to register dogs younger than 1 year or older than 10 years.
- The organization may remove participants if there is talk of undesirable behavior to the dog or jury.

You can enter here www.ticketkantoor.nl/shop/aroundtheclock

 

 

Handstrippen zonder gebruik van tondeuse
Kleine en middelgrote maten 4 X 35 min
Grote maten 4 x 40 min
 

Handstrip met tondeuse gebruik
• Klein 4 x 25 min
• Gemiddelde grootte 4 X 35 min
 

Spaniels en Setters
Alle setters, Amerikaanse Cockers,
Engelse Cockers, Springers 4 X 35 min
 
Poedels
tot 35 cm 4 X 25 min
35 cm tot 45 cm 4 X 30 min
Meer dan 45 cm 4 X 35 min
 

Pure rassen
Bichon, Bedlington 4 X 30 min
Kerry Blue Terrier, Soft Coated Wheaten Terrier,
|Zwarte Russische Terrier, Bouvier 4 X 35 min

 

 

Reglement Estafette Around the Clock zaterdagavond 30 maart 2019.

 • De Estafettegroep bestaat uit een groep van 4 trimmers.

 • Dit mogen ervaren en onervaren trimmers door elkaar zijn

 • Iedere groep bepaalt samen in welke volgorde gestart gaat worden. Dit wordt voor aanvang van de wedstrijd bekend gemaakt aan de wedstrijdleiding.

 • De trimmer die begint geeft nadat de tijd voorbij is de kam over aan de volgende trimmer. Er mag de gehele wedstrijd alleen met deze kam gewerkt worden.

 • Tijdens de wedstrijd mag er onderling gesproken worden.

 • De laatste die start mag indien er sprake is van een topknot bij de poedel geholpen worden door 1 van de teamleden in het vasthouden van de hond.

 • Nadat de wedstrijd klaar is presenteert het gehele team de hond aan de jury.

 •  

 • De jury bestaat uit 3 mensen tijdens aanvang van de eerste kandidaat begint het 1ste  jurylid te jureren.  Nadat de tijd om is wordt bij de tweede ronde het aanteken papier overgegeven aan het 2de  jurylid. Bij de derde ronde word het aanteken papier overgegeven aan het 3de jurylid. Bij de laatste ronde jureren alle juryleden samen. Tijdens het individueel jureren zijn de andere twee juryleden niet aanwezig.

 • De prijs is gebaseerd op samenwerking van de groep, het eindresultaat van het model, het presenteren van het gehele team.

 • Het is toegestaan om hairspray en krijt te gebruiken, maar wel in mate

 • Het is niet toegestaan om honden jonger dan 1 jaar in te schrijven of ouder dan 10 jaar.

 • De organisatie mag deelnemers verwijderen indien er spraken is van ongewenst gedrag naar hond of jury.


 

bottom of page